bruk av cookies

Cookies som ligger lagret på din maskin, vil bli oppdatert for hver gang du besøker dolly.no. Ønsker du å slette cookies fra din maskin, er dette fullt mulig og vil ikke berøre ditt kundeforhold hos Dolly Dimple’s. Men vær oppmerksom på at neste gang du besøker dolly.no, vil det opprettes nye Cookie av samme grunn som beskrevet tidligere.